Right-Asset 3
Left-Asset 4

VWBP05

تابلو

۴۲۰,۰۰۰ تومان

VWBP05 VWBP05 VWBP05 VWBP05

توضیحات

ساختار مبتنی بر پازل و چیدمان در برخی از محصولات فروشگاه اینترنتی سونه، در دستور کار طراح این فروشگاه قرار گرفته است و محصولاتی که با کد شناسایی مشتمل بر BP مشخص شده اند از این دسته می باشند. فروشگاه سونه در این محصولات از چوب های بازمانده و دورریز کارگاه های صنعتی استفاده کرده است. یکی از این گروه محصولات، تابلو کد VWBP05 می باشد که در آن از چوب بلوط برش خورده استفاده شده است.
در این محصول به صورت بسیار محدود رزین اپوکسی به رنگ بنفش به کار گرفته شده است که فضاهای خالی را به شکلی زیبا پوشش داده و در عین حال باعث استحکام کلی محصول می شود. فضای خالی میانه این تابلو به صورت 4 خط نامتوازن طراحی شده است تا نظم و چارچوب کلی تابلو بهم بریزد و هدف از آن، بازی با دید افراد و ایجاد خطای چشمی بوده است.
آماده سازی و تحویل این تابلو جذاب، بین 5 تا 10 روز کاری زمان نیاز دارد.

محصولات پیشنهادی

VWBR05

تابلو

۳۸۷,۰۰۰ تومان

VWBR07

تابلو

۲۰۳,۰۰۰ تومان

VWBR08

تابلو

۲۰۸,۰۰۰ تومان

VWBG05

تابلو

۳۹۰,۰۰۰ تومان

VWBG06

تابلو

۴۵۳,۰۰۰ تومان

VWBP06

تابلو

۴۷۰,۰۰۰ تومان

VWBP07

تابلو

۵۳۰,۰۰۰ تومان