Right-Asset 3
Left-Asset 4

VWBP07

تابلو

۵۳۰,۰۰۰ تومان

VWBP07 VWBP07 VWBP07

توضیحات

ساختار تابلو کد VWBP07 براساس پیکان های نشان دار می باشد که از بیرون کار به سمت مرکز محصول نشانه رفته است و الهامی از تمرکزگرایی می باشد. در واقع هدف از طراحان فروشگاه اینترنتی سونه، نمایش مفهوم وحدت در عین کثرت می باشد که تمامی عناصر طبیعت به سوی ایزد واحد اشاره دارند. در همین راستا از تیکه های کوچک چوب بلوط استفاده شده است که نماد بارزی از طبیعت است. تیکه های کوچک برش و صیقل خورده چوب بلوط در کنار یکدیگر در زوایای مختلف به نحوی چیده شده اند که به شکل چیکان های کوچکی در می آیند و پیکان ها در کنار هم قرار گرفته و به مرکز تابلو اشاره دارند.
پیکان ها نیز در ابعاد و اشکال مختلف چیده شده اند و رگه های چوب نیز نمایان بوده ولی نام نظم می باشد. حتی رنگ های به کار گرفته شده، نظم چندان مشخصی ندارند ولیکن در نمای کلی نظم غالبی در تمامی عناصر دیده می شود. کل محصول برروی صفحه چوبی دیگری قرار گرفته است که دیده نمی شود و نشان از وجود نگهدانده ناپیدای آفرینش دارد. تمامی سطح محصول با آستر نیمه پلی استر پوشانده شده است. قطر این تابلوی خاص از مجموعه محصولات فروشگاه سونه، 60 سانتی متر می باشد.
آماده سازی و تحویل این تابلو جذاب، بین 8 تا 12 روز کاری زمان نیاز دارد.

محصولات پیشنهادی

VWBR05

تابلو

۳۸۷,۰۰۰ تومان

VWBR07

تابلو

۲۰۳,۰۰۰ تومان

VWBR08

تابلو

۲۰۸,۰۰۰ تومان

VWBG05

تابلو

۳۹۰,۰۰۰ تومان

VWBG06

تابلو

۴۵۳,۰۰۰ تومان

VWBP05

تابلو

۴۲۰,۰۰۰ تومان

VWBP06

تابلو

۴۷۰,۰۰۰ تومان