Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSBM21

دستبند

۶۹,۰۰۰ تومان

JSBM21 JSBM21 JSBM21 JSBM21

توضیحات

سنگ جاسپر از جمله سنگ های زینتی می باشد که در دسته سنگ های نیمه قیمتی جای می گیرد. این سنگ در رنگ های مختلف وجود دارد و خواصی چون بالابردن درصد عمومی سلامتی، کاهش اضطراب، تقویت ذهن، کاهش احتمال به بیماری الزایمر و . . . برای آن عنوان شده است و نمادی از منطق و قدرت تفکر است. فروشگاه اینترنتی سونه در کارهایی مانند JSBW30، JSBM19 و JSBM20 نیز در زیورآلات و دستبندهای خود از سنگ جاسپر دریایی استفاده نموده است. در دستبند کد JSBM21، از 20 سنگ جاسپر دریایی آبی استفاده شده است با نخ موم زده سورمه ای و گره کشویی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
سنگ جاسپر آبی، با رگه های سفیدی به شکل موج، حسی از اقیانوس و تلاطم را القا می کند که این حس، نقشه راهی برای تهیه دستبند زیبای کد JSBM21 بوده است و در آن از هیچ سنگ، خرجکار، آویز و وسایل زینتی دیگری استفاده نشده است تا خلوص، جذابیت و حس دریا کاملا و به صورت انحصاری القا شود.

محصولات پیشنهادی

JSBM05

دستبند

۴۲,۰۰۰ تومان

JSBM06

دستبند

۱۶,۰۰۰ تومان

JSBM07

دستبند

۲۱,۰۰۰ تومان

JSBM08

دستبند

۱۹,۰۰۰ تومان

JSBM09

دستبند

۵۲,۰۰۰ تومان

JSBM10

دستبند

۱۸,۰۰۰ تومان

JSBM11

دستبند

۱۵,۰۰۰ تومان

JSBM12

دستبند

۱۳,۰۰۰ تومان

JSBM13

دستبند

۴۰,۰۰۰ تومان

JSBM14

دستبند

۱۷,۰۰۰ تومان

JSBM15

دستبند

۱۶,۰۰۰ تومان

JSBM16

دستبند

۲۳,۰۰۰ تومان

JSBM17

دستبند

۲۱,۰۰۰ تومان

JSBM18

دستبند

۴۱,۰۰۰ تومان

JSBM19

دستبند

۵۳,۰۰۰ تومان

JSBM20

دستبند

۷۲,۰۰۰ تومان

JSBW05

دستبند

۲۵,۰۰۰ تومان

JSBW06

دستبند

۴۴,۰۰۰ تومان

JSBW07

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW08

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW09

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW10

دستبند

۵۳,۰۰۰ تومان

JSBW11

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW12

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW13

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW14

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW15

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW16

دستبند

۲۹,۰۰۰ تومان

JSBW17

دستبند

۴۴,۰۰۰ تومان

JSBW18

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW19

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW20

دستبند

۲۶,۰۰۰ تومان

JSBW21

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW22

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW23

دستبند

۱۴,۰۰۰ تومان

JSBW24

دستبند

۴۵,۰۰۰ تومان

JSBW25

دستبند

۴۱,۰۰۰ تومان

JSBW26

دستبند

۴۰,۰۰۰ تومان

JSBW27

دستبند

۲۵,۰۰۰ تومان

JSBW28

دستبند

۸۳,۰۰۰ تومان

JSBW29

دستبند

۱۱۵,۰۰۰ تومان

JSBW30

دستبند

۷۷,۰۰۰ تومان

JSBW31

دستبند

۸۰,۰۰۰ تومان

JSBW32

دستبند

۳۲,۰۰۰ تومان

JSBW33

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW34

دستبند

۱۹,۰۰۰ تومان