Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSBW33

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW33 JSBW33 JSBW33 JSBW33

توضیحات

دستبند کد JSBW33 یکی دیگر از دستبندهای پرکار، جذاب، خاص و دلنشین فروشگاه اینترنتی سونه می باشد که در میان زیورآلات اسپورت قرار گرفته است. این دستبند ترکیبی از 16 سنگ لاوا به رنگ سبز صدری و 4 سنگ چشم ببر عالی می باشد. در این دستبند از 4 خرج کار زیبا به رنگ زرد قلم استفاده شده است که با یک آویز از نخ برزیلی رنگ های کرم و سبز صدری تیره تزیین شده است. خل و فرج زیبا در سنگ لاوا و رنگ خاص سبز صدری آن به تنهایی چشم نواز و زیبا می باشد. ولی ترکیب ان با رنگ قهوه ای تیره رگه دار و درخشان سنگ چشم ببر، زیبایی انی دستبند را صد چندان نموده است.
نخ موم زده درجه یک قهوه ای که هم با سبز و هم قهوه ای هماهنگ است، متصل کننده سنگ های مختلف این دستبند می باشد. دستبند کد JSBW33 بسیار با وقار می باشد که ترکیب رنگی آن در تم تیره انتخاب شده است که می تواند در لباس های مجلسی و بخصوص در روز کاربرد بیشتری داشته باشد. این دستبند حسی از درختان جنگلی القا می کند.

محصولات پیشنهادی

JSBM05

دستبند

۴۲,۰۰۰ تومان

JSBM06

دستبند

۱۶,۰۰۰ تومان

JSBM07

دستبند

۲۱,۰۰۰ تومان

JSBM08

دستبند

۱۹,۰۰۰ تومان

JSBM09

دستبند

۵۲,۰۰۰ تومان

JSBM10

دستبند

۱۸,۰۰۰ تومان

JSBM11

دستبند

۱۵,۰۰۰ تومان

JSBM12

دستبند

۱۳,۰۰۰ تومان

JSBM13

دستبند

۴۰,۰۰۰ تومان

JSBM14

دستبند

۱۷,۰۰۰ تومان

JSBM15

دستبند

۱۶,۰۰۰ تومان

JSBM16

دستبند

۲۳,۰۰۰ تومان

JSBM17

دستبند

۲۱,۰۰۰ تومان

JSBM18

دستبند

۴۱,۰۰۰ تومان

JSBM19

دستبند

۵۳,۰۰۰ تومان

JSBM20

دستبند

۷۲,۰۰۰ تومان

JSBM21

دستبند

۶۹,۰۰۰ تومان

JSBW05

دستبند

۲۵,۰۰۰ تومان

JSBW06

دستبند

۴۴,۰۰۰ تومان

JSBW07

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW08

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW09

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW10

دستبند

۵۳,۰۰۰ تومان

JSBW11

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW12

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW13

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW14

دستبند

۳۸,۰۰۰ تومان

JSBW15

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW16

دستبند

۲۹,۰۰۰ تومان

JSBW17

دستبند

۴۴,۰۰۰ تومان

JSBW18

دستبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSBW19

دستبند

۳۱,۰۰۰ تومان

JSBW20

دستبند

۲۶,۰۰۰ تومان

JSBW21

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW22

دستبند

۳۹,۰۰۰ تومان

JSBW23

دستبند

۱۴,۰۰۰ تومان

JSBW24

دستبند

۴۵,۰۰۰ تومان

JSBW25

دستبند

۴۱,۰۰۰ تومان

JSBW26

دستبند

۴۰,۰۰۰ تومان

JSBW27

دستبند

۲۵,۰۰۰ تومان

JSBW28

دستبند

۸۳,۰۰۰ تومان

JSBW29

دستبند

۱۱۵,۰۰۰ تومان

JSBW30

دستبند

۷۷,۰۰۰ تومان

JSBW31

دستبند

۸۰,۰۰۰ تومان

JSBW32

دستبند

۳۲,۰۰۰ تومان

JSBW34

دستبند

۱۹,۰۰۰ تومان