Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSEW11

گوشواره

۱۴,۰۰۰ تومان

JSEW11 JSEW11 JSEW11 JSEW11

توضیحات

رنگ بنفش جزو سه رنگ ثانویه می باشد که برخی معتقدند که اولین رنگ ثانویه ساخته شده به دست انسان، همان رنگ بنفش است و از ترکیب دو رنگ قرمز و آبی بدست می آید. اگر گرایش رنگ بنفش به آب بیشتر باشد آنرا وایولت و اگر به قرمز بیشتر باشد آنرا ارغوانی می نامند. این رنگ نه گرم است و نه سرد و همین موضوع آن را خاص می کند. این رنگ نماد سلطنت، ارزش و قدرت می باشد و عموما در بانوان کاربرد بیشتری دارد. همچنین رنگ بنفش کمرنگ سمبلی از تخیل می باشد و باعث آرامش روحی و روانی می شود. مکمل این رنگ رنگ زرد می باشد که ترکسیب آنها جذابیت و محبوبیت خاصی دارد و برای کالاهای لوکس به کار گرفته می شود.
به همین دلیل فروشگاه اینترنتی سونه، در گوشواره کد JSEW11 از دو ترکیب بنفش کمرنگ و طلایی بهره برده است. به غیر از عصای گوشواره که طلایی می باشد، یک خرج کار فوقالعاده زیبا وجذاب به رنگ طلایی استفاده شده است که با یک آویز از نخ برزیلی به رنگ بنفش کمرنگ تزیین شده است. ولی درکنار این جذابیت و وقار، یک سنگ حدید خاکستری نیز به این مجموعه افزوده شده است که در عین حال که برش و شکست نور ایجاد می نماید، زیبایی این گوشواره ها را هم دو چندان نموده است.

محصولات پیشنهادی

JSEW05

گوشواره

۱۶,۰۰۰ تومان

JSEW06

گوشواره

۱۷,۰۰۰ تومان

JSEW07

گوشواره

۱۸,۰۰۰ تومان

JSEW08

گوشواره

۲۰,۰۰۰ تومان

JSEW09

گوشواره

۱۵,۰۰۰ تومان

JSEW10

گوشواره

۱۶,۰۰۰ تومان

JSEW12

گوشواره

۱۵,۰۰۰ تومان