Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSEW12

گوشواره

۱۵,۰۰۰ تومان

JSEW12 JSEW12 JSEW12 JSEW12

توضیحات

یکی از گوشواره های ساده فروشگاه اینترنتی سونه، گوشواره کد JSEW12 می باشد که مهره های رنگی سایز 4 تهیه شده است. فرمت این گوشواره از کمان کشیده شده الهام گرفته شده است که حس به چنگ آوردن هدف را القا می نماید. در واقع طراحان فروشگاه سونه، به دنبال این بوده اند که ترکیب رنگی ناهموار را به احساس تصمیم به پرتاب تیر ترکسب نمایند.

محصولات پیشنهادی

JSEW05

گوشواره

۱۶,۰۰۰ تومان

JSEW06

گوشواره

۱۷,۰۰۰ تومان

JSEW07

گوشواره

۱۸,۰۰۰ تومان

JSEW08

گوشواره

۲۰,۰۰۰ تومان

JSEW09

گوشواره

۱۵,۰۰۰ تومان

JSEW10

گوشواره

۱۶,۰۰۰ تومان

JSEW11

گوشواره

۱۴,۰۰۰ تومان