Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSNW05

گردنبند

۳۰,۰۰۰ تومان

JSNW05 JSNW05 JSNW05 JSNW05

توضیحات

گردن بند (گردنبند) کد JSNW05 با مجموعه زیورآلات به کد های گوشواره کد JSEW05، دستبند کد JSBW32، پابند کد JSAW10، و بندعینک کد JSWW15 تشکیل یک سرویس را می دهد. بنابراین این گردنبند نیز متشکل از 16 سنگ عقیق مات و رگه دار در طیف رنگ های بنفش و نارنجی می باشد که در آن از زنجیر زردقلم گوی دار با رنگ ماندگار و دو خرج کار بسیار زیبا طلایی تیره و به شکل شبدر تزیین شده است. این گردنبند به خاطر نوع رنگ خود هر چند با رنگ های روشن نیز نما و ظاهر جالبی و دلنشینی دارد ولیکن با رنگ لباس های تیره بسیار جذاب می شود.
ساختار این گردنبند براساس حیات و پویایی چیده شده است که بدنبال القا حس تلاش و کوشش است. در این گردنبند از آویز طلایی رنگی به شکل برگ کشیده استفاده شده است که در امتداد خرجکار می شود و احساسی از طبیعت زنده و مستقل را ایجاد می نماید.

محصولات پیشنهادی

JSNW06

گردنبند

۲۴,۰۰۰ تومان

JSNW07

گردنبند

۲۷,۰۰۰ تومان

JSNW08

گردنبند

۲۹,۰۰۰ تومان

JSNW09

گردنبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSNW10

گردنبند

۲۷,۰۰۰ تومان

JSNW12

گردنبند

۲۳,۰۰۰ تومان