Right-Asset 3
Left-Asset 4

JSNW12

گردنبند

۲۳,۰۰۰ تومان

JSNW12 JSNW12 JSNW12 JSNW12

توضیحات

یکی از گردنبند های اسپورت و خاص فروشگاه اینترنتی سونه، گردنبند کد JSNW12 می باشد که چارچوب کلی آن از فضای دایره ای و کروی وار فضای مکعبی و چند بعدی شده است. به همین دلیل در ان از سنگ فیروزه سفید به شکل مکعب استفاده شده است. در این محصول 20 سنگ فیروزه به کار رفته است که در میان آنها از خرج کار یین و یانگ استفاده گردید و 4 آویز ساخته شده از منجوق مشکی و سفید تکمیل کننده این گردنبند می باشد.
در محصولات متفاوتی از فروشگاه سونه، طراحان از ساختار سفید و سیاه برای القا تفکرات خود استفاده کرده اند. یکی از اینگونه محصولات، گردنبند کد JSNW12 می باشد که باز آن همان تم فکری با دیدگاهی دیگر ارائه شده است. بندآویز به کار گرفته شده در این محصول، نوع ساختار سنگ، رنگ زردقلم زنجیر آن و خرجکار یین و یانگ، بیشتر به فلسفه چینی و نگاه آنها به زندگی نزدیک می باشد.

محصولات پیشنهادی

JSNW05

گردنبند

۳۰,۰۰۰ تومان

JSNW06

گردنبند

۲۴,۰۰۰ تومان

JSNW07

گردنبند

۲۷,۰۰۰ تومان

JSNW08

گردنبند

۲۹,۰۰۰ تومان

JSNW09

گردنبند

۲۸,۰۰۰ تومان

JSNW10

گردنبند

۲۷,۰۰۰ تومان